Σελίδα:1 από 1
ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΦΙΛΙΩ

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΑ ΔΙΑΔΥ

ΜΟΣΧΑΤΟ,18345

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 151

ΑΦΜ: 071228022

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944712293

ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΓΕΜΗ: 171149803000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη ΛιανικήςA2154 19/09/2023 15:18

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

6213Μικροί Κόφτες Φαγητού1ΤΕΜΑΧΙΑ13.0624.00%13.0616.20
6215Μεγάλος Κυματιστός Κόφτης Φρούτων & Λαχανικών1ΤΕΜΑΧΙΑ7.9824.00%7.989.90
6203Κόφτες Φαγητού - Mini Bites1ΤΕΜΑΧΙΑ9.4424.00%9.4411.70
8030Hibiscus Food Pick1ΤΕΜΑΧΙΑ4.8424.00%4.846.00
7460Bento Foods Food Pick1ΤΕΜΑΧΙΑ4.8424.00%4.846.00
7491Koala Pick1ΤΕΜΑΧΙΑ4.8424.00%4.846.00
7482Dolphins & Sea Animals1ΤΕΜΑΧΙΑ6.4524.00%6.458.00
EACourier1ΤΕΜΑΧΙΑ2.8224.00%2.823.50
ΔΕΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ1ΤΕΜΑΧΙΑ1.6124.00%1.612.00